Fi

Rosatomin edustajat kertoivat yhtiön edistyksellisistä projekteista ja ratkaisuista Euroopan tutkimusreaktorikonferenssissa (RRFM), joka järjestettiin hybridimuodossa 24.–30.9.2021. European Nuclear Societyn järjestämään tapahtumaan osallistui yli 170 asiantuntijaa 18 maasta edustaen ministeriöitä, kansainvälisiä järjestöjä, alan johtavia yhtiöitä sekä merkittäviä tutkimuslaitoksia ja laboratorioita Euroopasta, Yhdysvalloista, Etelä-Amerikasta ja Aasiasta.


“Uusia tutkimusreaktoriprojekteja” -osuudessa Dmitry Vysotski, RUSATOM Overseasin tutkimusreaktoriprojekteista sekä ydintutkimus- ja teknologiakeskuksista (CNST) vastaava apulaispääjohtaja ja ICI MBIR Consortium Leaderin kansainvälisten toimintojen johtaja Artem Goncharuk, esittelivät Rosatomin innovatiivisia projekteja ja ratkaisuja ydinteknologian sovelluksissa: CNST-konseptin päivitetty tuotevalikoima uuden RIVER-brändin alla sekä MBIR-tutkimusreaktorin ympärille rakennettu kansainvälinen tutkimuskeskusprojekti.


"RIVER sisältää joustavia ydinteknologiaratkaisuja tieteelliseen ja kaupalliseen käyttöön ja nimi itsessäänkin symboloi virtaa ja jatkuvaa kehitystä. RIVERissä on kolme tasoa: RIVER I - INTRO ei-kriittisiin tarpeisiin, RIVER A - ADVANCED – edistyneempään ja laajamittaisempaan käyttöön ja RIVER PRO – täysimittainen tiede- ja teknologiakeskus. Saatavilla on myös erityisratkaisuja maatalouden ja terveydenhuollon tarpeisiin, RIVER AGRO ja RIVER MED, jotka voidaan toimittaa erikseen tai osana laajempaa kokonaisuutta. Lisäksi tarjoamme myös nykyisten tutkimusreaktoreiden modernisointia ja jälkiasennuksia niihin - RIVER PLUS. Kaikki RIVER-ratkaisut on muokattavissa kunkin maan tarpeisiin huomioiden niiden kokemus ydinteknologioiden taloudellisista, sosiaalisista ja kaupallisista puolista", Dmitry Vysotski sanoi.
Kuten RUSATOM Overseasin apulaispääjohtaja totesi, ydintutkimuksen ja -teknologian keskukset ovat nykyaikana tärkeässä roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja maiden menestyksekkäässä innovaatiotoiminnassa mm. tieteen, ekologian, terveydenhoidon, koulutuksen ja teollisuuden aloilla.


ICI MBIR Consortium Leaderin kansainvälisten toimintojen johtaja Artem Goncharuk kertoi MBIR-reaktoriin perustuvan kansainvälisen tutkimuskeskusprojektin implementoinnista. Siitä tulee globaali kokeellisen ydinfysiikan alusta ja kaksikomponenttisen ydinenergian kehityksen vauhdittaja. MBIR on monikäyttöinen nopean neutronin tutkimusreaktori, joka on valmistuttuaan maailman johtava korkeavirtainen tutkimuslaitos. Reaktorin ainutlaatuiset fysikaaliset piirteet eivät ainoastaan mahdollista täysimittaista neljännen sukupolven reaktorien materiaalien ja laitteistojen tutkimusta, vaan myös työskentelyä monenlaisten ei-energiasovellusten parissa, erityisesti radioisotooppien ja muokattujen materiaalien tuottamisen lääketieteellisen ja perustutkimuksen tarpeisiin.
Venäläisten ja ulkomaisten kumppaneiden pääsy hyödyntämään MBIR-reaktoria toteutetaan Venäjälle ja tiedeprojekteille ainutlaatuisella oikeudellisella järjestelyllä, ICI MBIR -konsortiolla. Reaktoriin pohjautuvien tutkimusohjelmien implementointi merkitsee satojen erimaalaisten tieteentekijöiden koordinoitua yhteistyötä, muodostaa globaalin trendin ja kiihdyttää nopeiden reaktoreiden kehitystä.


Taustaa:


Rosatomilla on vuosien kokemus tutkimusreaktoriprojekteista Venäjällä ja muissa maissa. Yhteensä 120 tutkimusreaktoria on rakennettu Rosatomin tuella, 22 niistä ulkomailla, mukaan lukien Euroopan unionin maissa kuten Tsekissä, Unkarissa ja Puolassa. Tällä hetkellä Rosatom operoi noin joka viidettä maailman tutkimusreaktoria.