Fi
Wienissä käynnistyi 17.9.2018 kansainvälisen atomienergiajärjestö IAEA:n 62. yleiskonferenssi, joka järjestetään YK:n kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelutavoitteiden puitteissa. Konferenssiin osallistuu perinteisesti korkean tason vierailijoita yli 160:sta IAEA:n jäsenmaasta keskustelemaan ydinalan ajankohtaisista kysymyksistä ja määrittelemään alan kehityssuuntauksia.

Venäläistä delegaatiota johti Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev. Konferenssin pääistunnossa esiintyessään Likhachev painotti sitoutumista Abu Dabissa pidetyn IAEA:n ministerikokouksen loppuasiakirjassa tehtyihin johtopäätöksiin: ”Olemme tyytyväisiä siihen, että teesi ydinenergiasta testattuna, puhtaana, turvallisena ja taloudellisena tulevaisuuden energiaturvallisuuden ja kestävän kehityksen takaajana on vahvistettu”. Hän toi esille, että Venäjä tarjoaa apua myös maille, jotka ovat kiinnostuneita ydinenergian soveltamisesta energiateollisuuden ulkopuolella: Rosatom rakentaa tiede- ja teknologiakeskuksia, jotka on suunnattu ydintieteen ja -lääketieteen, sekä säteilyteknologian teollisuus- ja maatalouskäytön kehittämiseen.

Yhdeksi lähitulevaisuuden päätehtäväksi Rosatomin pääjohtaja nimesi ydinpolttoaineen tehokkaan kierrättämisen. Tämä on hänen mukaansa saavutettavissa vaiheittaisella siirtymisellä kaksiosaiseen ydinenergiajärjestelmään, johon integroidaan perinteisten reaktorien lisäksi suljetun polttoainekierron omaavia hyötöreaktoreita.

”Tarjoamme myös ydinpolttoaineen kierrätyspalveluita, jossa käytetty uraani ja plutonium voidaan tehokkaasti säilöä ja tuoda takaisin polttoainekiertoon. Kaikki tämä takaa ydinenergian kysynnän seuraaville vuosikymmenille.”

Likhachev päätti puheenvuoronsa nostamalle esiin IAEA:n avainroolin kansainvälisen ydinalan kehittämisessä: ”Edessämme on valtava määrä politiikan ulkopuolisia tehtäviä. Olen vakuuttunut, että niiden onnistunut ratkaisu ei ole mahdollista ilman IAEA:n kokemukseen ja auktoriteettiin perustuvaa globaalia yhteistyötä”.

Rosatomilla oli tapahtuman yhteydessä näyttely, jossa oli esillä uusinta venäläistä ydinteknologiaa. Näyttelyn keskipisteenä oli maailman ensimmäinen SMR-periaattella toimiva  kelluva Akademik Lomonosov -ydinvoimala. Lisäksi siellä jaettiin tietoa Rosatomin toiminnan pääsuuntauksista ja kansainvälisistä hankkeista.

Aleksei Likhachev ja Bangladeshin tiede- ja teknologiaministeri Yafes Osman allekirjoittivat konferenssin ensimmäisenä päivänä pöytäkirjan muutoksista Venäjän ja Bangladeshin hallitusten väliseen ydinvoimalan rakennussopimukseen. Lisäksi Rosatomin alainen yhtiö TENEX ja IAEA allekirjoittivat sopimuksen vähärikasteisen uraanin kuljetuksesta IAEA:n uraanipankkiin
Kazakstanissa.

Lisätietoa:
Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on YK:n alainen järjestö, joka toimii tärkeimpänä kansainvälisenä ydinenergian rauhanomaiseen käyttöön liittyvän yhteistyön sääntelijänä. Järjestö kerää ja jakaa tutkimustietoa, kehittää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevia standardeja, sekä suorittaa tarkastuksia eri valtioiden ydinlaitoksiin. Venäjä on yksi IAEA:n perustajamaista ja sillä on tärkeä rooli järjestön toiminnassa.

IAEA:n hallintoeliminä toimivat sen johtokunta ja yleiskonferenssi. Yleiskonferenssi järjestetään joka vuoden syyskuussa ja siihen osallistuu delegaatio jokaisesta järjestön jäsenvaltiosta. Konferenssissa luodaan ja vahvistetaan YK:lle toimitettava vuosikertomus ja budjetti, valitaan järjestön johtokunnan jäsenet, sekä keskustellaan kaikista järjestön toimintaan koskevista kysymyksistä.