Fi
Rosatomin polttoaineyhtiön TVELin tytäryhtiö Siberian Chemical Plant on solminut Titan-2-rakennuskonsernin kanssa lyijyjäähdytteisen BREST-OD-300 -nopean neutronin reaktorin rakentamis- ja asennustöistä.

Sopimuksen kokonaisarvo on 26,3 miljardia ruplaa. Titan-2 rakentaa reaktorisalin, turbiinisalin sekä voimalaitoksen infrastruktuurin aikataulun mukaan vuoden 2026 loppuun mennessä.
Innovatiivisen nopean reaktorin 300 megawatin voimalaitos on pitkään odotettu tärkeä osa PDEC-energiakompleksia, joka on osa Venäjän strategista ”Proryv” eli ”Läpimurto”-ydinvoimaprojektia. Voimalayksikön lisäksi kompleksiin kuuluu ydinpolttoaineen muokkaus- ja uudelleenmuokkauslaitos sekä käytetyn polttoaineen käsittelylaitos.

”BREST-OD-300-reaktorin ja koko laitoksen rakentaminen on pitkään odotettu Läpimurto-projektin merkkipaalu. Aloitettuamme työt muokkaus- ja uudelleenmuokkauslaitoksen rakentamiseksi siirrymme rakentamaan PDEC:n tulevaisuuden ydinvoiman prototyyppiä. Rakennusprojektit luovat yli 800 työpaikkaa Severskissä”, kertoo Vitaly Khadeev, TVELin suljetun kierron ydinvoimaloista ja teollisista laitoksista vastaava apulaisjohtaja.

”Proryv” eli ”Läpimurto”-projekti tähtää uuden suljetun kierron teknologia-alustan kehittämiseen sekä käytettyä ydinpolttoainetta ja radioaktiivista jätettä koskevien kysymysten ratkaisemiseen. Yksi projektin toteutuksista on PDEC-kompleksi, jossa on lyijyjäähdytteinen nopean neutronin reaktori BREST-OD-300 ja laitoksen sisäinen suljettu polttoainekierto.
TVEL-polttoaineyhtiö kokoaa yhteen ydinpolttoaineen valmistamisen, uraanin rikastamisen ja konversion sekä kaasusentrifugien valmistamisen ja se harjoittaa myös tutkimus- ja suunnittelutoimintaa. TVEL on ainoa Venäjän ydinvoimaloiden polttoainetoimittaja. Rosatomin TVEL-polttoaineyhtiö tuottaa ydinpolttoainetta 76 reaktoriin 15 maassa ympäri maailman, tutkimusreaktoreihin kahdeksassa maassa sekä Venäjän ydinkäyttöiselle laivastolle. Joka kuudes ydinreaktori maailmassa käy TVELin valmistamalla polttoaineella.

TITAN-2 Holding on venäläinen ydinvoimaloita rakentava konserni. Konsernin yhtiöt tarjoavat täyden palvelun projektidokumentaation laadinnasta laitoksen käyttöönottoon. TITAN-2 Holding on Leningradin ydinvoimalan uusien voimalayksiköiden rakentaja ja se on mukaan myös Hanhikiven ydinvoimalaprojektissa Suomessa sekä Akkuyun ydinvoimalassa Turkissa.