Fi
Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL ja espanjalaisyhtiöt ENUSA, ENSA ja IDOM ovat allekirjoittaneet yhteistyömuistion, joka koskee keskinäisen yhteistyön kehittämistä ydinlaitosten käytöstäpoistossa ja purkamisessa, ydinjätteen käsittelyssä sekä näihin alueisiin liittyvässä suunnittelussa ja konsultoinnissa. Tämän lisäksi yhtiöt ovat laatineet lyhyen aikavälin suunnitelman eri projekteille. Yhtiöt tarjoavat palveluitaan kansainvälisille markkinoille.

Sopimuksen allekirjoittivat TVELin kehitysjohtaja Dmitry Bazhenov, ENUSAn kehitys- ja teknologiajohtaja Roberto González ja kehityksestä ja kaupallisista suhteista vastaava Mariano J. Rodríguez, ENSAn pääjohtaja Rafael Triviño ja kehitysjohtaja Maria Vega sekä IDOMin ydinvoimapalveluiden johtaja Xabier Ruiz.

”Ydinlaitosten käytöstäpoisto ja purkaminen, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen käsittely sekä säteilyturvallisuus ovat haasteellisia kokonaisuuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti toteutettuina ja tämänhetkisten ennusteiden mukaan markkinan koko ylittää 100 miljardia euroa vuonna 2030. TVELillä on jo runsaasti kokemusta tällaisista monimutkaisista korkean teknologian projekteista. Yhdistämällä osaamisemme ja kokemuksemme kykenemme toimimaan universaalina palveluntarjoajana. Näin voimme toimia yhä tehokkaammin kansainvälisillä markkinoilla”, toteaa Dmitry Bazhenov.

TVEL-polttoaineyhtiö kokoaa yhteen ydinpolttoaineen valmistamisen, uraanin rikastamisen ja konversion sekä kaasusentrifugien valmistamisen ja se harjoittaa myös tutkimus- ja suunnittelutoimintaa. TVEL on ainoa Venäjän ydinvoimaloiden polttoainetoimittaja. Rosatomin TVEL-polttoaineyhtiö tuottaa ydinpolttoainetta 73 reaktoriin 13 maassa ympäri maailman, tutkimusreaktoreihin kahdeksassa maassa sekä Venäjän ydinkäyttöiselle laivastolle. Joka kuudes ydinreaktori maailmassa käy TVELin valmistamalla polttoaineella. www.tvel.ru

ENUSA on espanjalainen valtionyhtiö, joka hallitsee rikastetun uraanin toimitusketjuja, suunnittelee, valmistaa ja toimittaa ydinpolttoaineita ydinvoimaloihin Espanjassa ja ulkomailla, tarjoaa suunnittelupalveluita polttoaineenkäytön optimoimiseksi reaktoreissa sekä tarkastus- ja korjauspalveluita. Yhtiö tarjoaa tukipalveluita ydinvoimaloille ja tytäryhtiönsä ETSAn kautta myös radioaktiivisten materiaalien kuljetuspalveluita. http://www.enusa.es

ENSA on vuonna 1973 perustettu espanjalainen valtionyhtiö, joka valmistaa valtion ydinohjelman tarvitsemia suuria komponentteja. Vuodesta 1980 yhtiö on tarjonnut käytetyn ydinpolttoaineen käsittelypalveluita, ylläpitoa, dekontaminaatiota ja käytöstäpoistoa. ENSA suunnittelee ja valmistaa myös säiliöitä ja telineitä ydinjätteen loppusijoitukseen ja kuljetukseen. http://www.ensa.es

IDOM on itsenäinen monikansallinen yhtiö, jonka päämaja on Espanjassa. Se tarjoaa suunnittelu-, konsultointi- ja arkkitehtipalveluita. Yhtiön historia ulottuu yli 60 vuoden päähän. IDOMilla on toimistoja 45 maassa ja projekteja se on toteuttanut 125 maassa. Ydinsektorilla yhtiö kattaa useimmat teolliset ja teknisen suunnittelun osa-alueet, fissio- ja fuusiotoiminnot sekä ydinpolttoaineen kierron. https://www.idom.com