Fi
Venäjän presidentti Vladimir Putinin vieraillessa Serbiassa 17.1.2019 allekirjoitettiin Belgradissa joukko sopimuksia, jotka luovat perustan maiden väliselle yhteistyölle ydinenergian rauhanomaisessa käytössä. Maat sopivat sekä jo koeteltuja että innovatiivisia teknologioita koskevasta yhteistyöstä sekä antoivat yhteisen julkilausuman strategisesta kumppanuudesta ydinalan osaamis- ja innovaatiokeskuksen rakentamiseksi.

Venäjän puolesta sopimuksen allekirjoitti Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev ja Serbian puolesta maan innovaatio- ja kehitystoiminnasta vastaava ministeri Nenad Popovich. Allekirjoitustilaisuudessa olivat mukana myös Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Serbian presidentti Alexandar Vucic.

”Tänään luomme tuleville vuosille vakaan perustan korkean teknologian kehitykselle Serbiassa. Ilman rauhanomaista ydinteknologiaa on vaikea kuvitella talouden tehokkuuden kasvua tai maatalouden, lääketieteen, koulutuksen ja elämänlaadun myönteistä kehitystä. Hallitusten välinen sopimus on alku läheiselle ja merkitykselliselle innovaatioyhteistyölle digitaalisuuden, tieteen ja teknologian saralla pitkäaikaisen kumppanimme Venäjän kanssa”, toteaa Nenad Popovich.

Sopimus kattaa yhteistyön mm. Serbian ydinenergiainfrastruktuurin kehittämisessä lukuisilla tutkimusaloilla, mukaan lukien säteilyn hyödyntämisessä lääketieteessä ja maataloudessa. Lisäksi maat kouluttavat ja uudelleenkouluttavat yhdessä ydinenergian erikoisosaajia.

”Serbialla on ainutlaatuinen potentiaali ja kokemus ydinteknologioiden käytössä ja kehittämisessä. Näissä projekteissa yhdistämme maidemme ammatilliset ja tekniset kompetenssit. Erityisesti ydinalan osaamis- ja innovaatiokeskuksen rakentaminen antaa sysäyksen Venäjän ja Serbian yhteistyölle mm. lääketieteessä, teollisuudessa ja maataloudessa. Lisäksi se toimii alustana yhteistyölle koko Keski-Euroopan alueella. Kaikissa projekteissa noudatetaan tarkasti tiukimpia ydin- ja säteilyturvallisuusmääräyksiä. IAEA:lla on keskeinen rooli näiden normien ja standardien luomisessa”, sanoo Aleksei Likhachev.
Maiden välinen yhteistyö aloitetaan yhteisissä työryhmissä, jotka toteuttavat projekteja ja tutkimuksia, järjestävät asiantuntijavaihtoa, seminaareja ja koulutuksia sekä avustavat tarvikkeiden, materiaalien ja laitteiden hankinnassa.
Viitteeksi:

Hallitusten välinen sopimus allekirjoitettiin jatkona 15.5.2018 kansainvälisessä ATOMEXPO 2018 -tapahtumassa Sotšissa annetulle yhteiselle julkilausumalle, jossa määriteltiin periaatteet ydinenergian rauhanomaista käyttöä koskevalle yhteistyölle.