Fi
Rosatom ryhtyy kaikkiin vaadittaviin toimenpiteisiin, jotta työntekijöiden terveys ja laitosten turvallinen ja jatkuva toiminta taataan Venäjän ydinvoimalaitoksissa koronaviruspandemian aikana.
Tämän vuoksi ydinvoimalaitoksissa työskentelevälle operatiiviselle henkilöstölle luodaan erityiset työ- ja asuinolosuhteet. Rosenergoatomin pääjohtaja Andrei Petrov allekirjoitti aiheesta määräyksen 2.4.2020.

”Voimalaitosten toiminnan jatkuvuuden varmistava, operatiivisissa toiminnoissa ydinvoimalaitoksissa työskentelevä henkilöstö sekä heidän varahenkilönsä sijoitetaan ydinvoimalaitosten hoitokeskuksiin”, Andrei Petrov kertoo.

Petrov painottaa, että sisään kirjoittautuminen keskuksiin suoritetaan vasta pakollisen koronavirustestauksen jälkeen sekä työntekijän henkilökohtaisella suostumuksella. Työntekijöille järjestetään majoitus, ateriat, vapaa-ajanviettomahdollisuuksia sekä lääketieteellinen valvonta. Siirtyminen töihin ja töistä pois järjestetään erillisellä kuljetuksella, jossa hygienia on varmistettu.
Operatiivisen henkilöstön perheet saavat pyynnöstä tukea vapaaehtoisilta, jotka ovat ydinvoimalaitosten nuorisojärjestöjen ja kaupunkien julkisten organisaatioiden jäseniä. Nämä toimittavat esimerkiksi tuotteita kaupasta ja auttavat muissa kotitöihin liittyvissä tarpeissa. Tällä hetkellä useissa ”ydinvoimakaupungeissa” vapaaehtoistyöntekijät auttavat myös ikääntyneitä ja vammaisia ihmisiä sekä auttavat lisäämään kaupunkien asukkaiden tietoisuutta menettelytavoista virusinfektion leviämisen estämiseksi. Kaikilla vapaaehtoisilla on asianmukaiset suojavarusteet.
Yhteiskunnallisesti kriittisinä toimintoina Venäjän ydinvoimalaitokset jatkavat sähköntuotantoa. Olemme ottaneet käyttöön ennaltaehkäiseviä toimia, joilla varmistamme henkilöstömme turvallisuuden. Näihin kuuluvat terveyden seuranta, mukaan lukien kuumemittaukset, tilojen ja laitteiston säännöllinen desinfiointi sekä henkilöstön asianmukaisten suojavarusteiden varmistaminen. Tukitoiminnoissa työskentelevät työntekijät ovat siirtyneet etätyöhön.