Fi
Foorumi, josta on tullut yksi kansainvälisen ydinteollisuuden tärkeimmistä tapahtumista, rikkoi tänä vuonna useita ennätyksiä. Kävijämäärä oli ennätykselliset 6500 joiden joukossa oli edustajia 65:sta eri maasta ja 650:sta eri yrityksestä. 33:ta maata edusti hallituksen virallinen valtuuskunta. 

Tapahtuman osallistujat keskustelivat ydinenergiatuotannon asemasta tulevaisuuden hiilidioksidivapaassa energiateollisuudessa ja nostivat esille sen, että vakaaseen ja turvalliseen energiatuotantoon pyrkivien maiden tulee integroida erilaisia puhtaita tuotantomuotoja. Enemmistö foorumin suuristuntoon ja paneelikeskusteluihin osallistuvista oli sitä mieltä, että ydinvoiman osuus globaalissa energiataseessa tulee kasvamaan. Ydinvoimaloista voi tulla luotettava lähde energian perustuotannolle ja näin erottamaton osa hiilidioksiditonta energiateollisuutta.

ATOMEXPO-2017:ssa kiinnitettiin erityistä huomiota juuri ”vihreään” energiaan. Venäjän presidentinhallinnon ensimmäinen varapääjohtaja ja Rosatomin hallintoneuvoston puheenjohtaja Sergei Kirijenko sanoi täysistunnon aikana: ”Pariisin vuoden 2015 ilmastosopimuksen mukaan puhtaan energian osuutta maailman energiantuotannossa on nostettava 30 %:sta 80 %:iin 30 vuoden aikana. Tämä on globaalin ydinenergia-alan kohtaama suuri haaste”. Hän lisäsi: ”vihreän ja CO2-vapaan energiatuotannon tulee perustua harmoniaan, jossa ydinenergia toimii vakaana ja puhtaana perustuotantona, jota täydennetään uusiutuvilla energialähteillä”.
Muut keskusteluun osallistujat olivat hänen kanssaan samaa mieltä: ydinvoimalle ja uusiutuville energialähteille, kuten vesi-, aurinko- ja vesivoimalle, ei ole eikä tuskin tule olemaan merkittäviä kilpailijoita. Rosatomin pääjohtaja Aleksei Likhachev: ”kaikkia ns. vihreitä energiamuotoja on tuettava ja kehitettävä, ja mielestämme sekä ydinvoiman että uusiutuvan energian kehitys on nykypäivänä riittämätöntä. Ydinenergia-alan suurten kansainvälisten toimijoiden on yhdistettävä voimansa, jotta ydinvoiman kansainvälinen kehitys nopeutuisi ja kysyntä lujittuisi”. Ranskalaisen CEA:n (ydinenergian ja vaihtoehtoisten energianlähteiden komissariaatti) johtaja Daniel Verwaerde jakoi näkemyksen: ”ydinenergian ja uusiutuvan energian väliltä ei tarvitse etsiä ristiriitoja, ne voivat loistavasti toimia yhdessä”. 

Ennätysmäärä solmittuja sopimuksia
Foorumin aikana tehtiin ennätyksellisesti yli 50 uutta kaupallista ja valtioiden välistä sopimusta. Eri maiden hallitusten välillä allekirjoitettiin yhteensä yhdeksän sopimusta, joista esimerkkinä Sudanin, Etiopian ja Ugandan välinen sopimus yhteisestä ydinvoiman rauhanomaisesta käytöstä, jonka allekirjoitti myös Rosatomin varapääjohtaja Nikolai Spasski. Sudan ja Etiopia olivat kaksi niistä neljästä maasta (Kolumbian ja Sri Lankan lisäksi), jotka osallistuivat ensimmäisen kerran ATOMEXPO-foorumiin. Afrikan maiden välinen sopimus on loistava mahdollisuus Rosatomille laajentua maanosaan, jossa tarve uusille energialähteille on nykypäivänä äärimmäisen voimakasta.

Allekirjoitetuista asiakirjoista n. 60% oli liikesopimuksia. Ensimmäisenä niistä on mainittava sopimus, jossa 49 % Turkkiin rakennettavan Akkuyun ydinvoimalaitoksen hallintayhtiöstä myytiin kolmelle turkkilaiselle yhtiölle: Tsingis Holding, Kolin Inshaat Oy ja Kaljon Inshaat Oy. Sopimus allekirjoitettiin 19. kesäkuuta ja sen tarkkaa hintaa ei julkistettu, mutta se todettiin suurimmaksi yksityiseksi sijoitukseksi ydinenergia-alalla viimeiseen 17 vuoteen. Sen pohjalta luodaan pääoma hankkeen lopullista toteuttamista varten. Allekirjoitettu sopimus mahdollistaa hankkeen tarvitseman velkarahoituksen ja on ydinenergia-alan historian ensimmäinen tapaus, jossa ulkoisia investointeja houkutellaan BOO-periaatteella (eng. build-own-operate) rakennettavaan voimalaitokseen.
Tämän lisäksi foorumi sovittiin Rosatomin ja hollantilaisen Lagerweyn välisestä yhteistyöstä, jossa Rosatom rakennuttaa Venäjälle tuulivoimalaitoksia Lagerweyn teknologialla. Sopimus vahvistaa molempien osapuolten lujan sitoumuksen hankkeeseen, johon sisältyy mm. tuotannon 65-prosenttinen lokalisointi Venäjän alueelle. Lagerweyn johtaja Hub Morelis: ”Tuomme hankkeeseen innovatiivista tekniikkaa, Venäjän olosuhteisiin sopivia logistiikkaratkaisuja sekä pitkää kokemustamme tuulivoima-alalla”.
Rosatomin hankkeessa Venäjälle rakennetaan vuosien 2018-2022 välillä tuulivoimaloita yhteensä lähes 1 gigawatin kokonaiskapasiteetilla. Ensi vuonna on tarkoitus avata tuuliturbiinitehdas ja ensimmäiset voimalaitokset otetaan käyttöön Adygeian tasavallassa vuonna 2019.

Laaja näyttelyohjelma
Foorumin näyttelyyn osallistui 120 ydinalan ja rinnakkaisalojen yritystä eri puolilta maailmaa. Venäläistä ydinalaa esitteli yli 40 Rosatom-konsernin yhtiötä, joiden joukossa oli mm. Kontsern Rosenergoatom Oy, Rosatomin polttoaineyhtiö TVEL, Atomenergomash Oy, ASE-yhtiöryhmä, Nauka i innovatsii Oy ja uraaniholdingyhtiö ARMZ . Korkealaatuista teknologiaansa esittelivät myös muiden maiden johtavat yritykset, kuten China National Nuclear Corporation (Kiina), NAK Kazatomprom (Kazakstan), AREVA NP ja Schneider Electric (Ranska), Rolls-Royce (Iso-Britannia), L-3 MAPPS (Kanada), TAIM WESER (Espanja), Fortum (Suomi), sekä yrityksiä mm. Etelä-Koreasta, Turkista, Slovakiasta ja Italiasta.

Taustatietoa:
Kansainvälinen ATOMEXPO -foorumi on järjestetty vuosittain Rosatom-konsernin toimesta 2009 lähtien. Sitä hallinnoi viestintäyritys Atomexpo. Foorumista on tullut viime vuosina suurin kansainvälinen liike- ja näyttelytapahtuma, jossa käsitellään ydinenergia-alan tämänpäiväistä tilaa ja määritellään sen uusia kehityssuuntia