Fi
Ensimmäinen Global Impact -konferenssi “Energy for Impact” pidettiin joulukuun 1.–2. päivänä verkossa. Kansainväliset kestävän kehityksen edelläkävijät keskustelivat uusista kumppanuuksista siitä näkökulmasta, että inhimillistä pääomaa kasvattamalla tuettaisiin maailmantalouden vakaata kasvua. Global Impact -konferenssi järjestettiin yhteistyössä ROSATOMin, venäläisen Higher School of Economics -korkeakoulun ja Forbesin kanssa. Tapahtumassa oli mukana yli 85 asiantuntijaa 26 maasta. He edustivat kansainvälisiä yrityksiä, instituutioita ja kansalaisyhteiskuntaa.
Yksi tapahtuman tuotoksista oli ROSATOMin ja Higher School of Economicsin julkaisema “Human: CorpMission” -aloite tutkia ihmiskeskeisiä lähestymistapoja yritysten strategioihin. Aloitteen vetäjä, kansainvälinen Research Expert Council, piti ensimmäisen kokouksensa keskustellen erilaisten kykyjen kehittämisen ajureista kestävässä kehityksessä. Neuvoston tavoitteena on laaja tutkimustyö ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisen johdon strategisen muutostyön indeksin laatiminen. Ensimmäinen tutkimus julkistetaan joulukuussa 2020. The first study will be published in December 2020.
Global Impact -konferenssi 2020 “Energy for Impact” keskittyi globaalien instituutioiden, yritysten ja yhteisöjen panoksesta kestävään kehitykseen. Keynote-puheenvuorossaan Paul Polman, Unileverin entinen toimitusjohtaja ja yritysjohtoa kohti YK:n kestävän kehityksen päämääriä kirittävän IMAGINE-organisaation perustaja ja puheenjohtaja sekä YK:n Global Compactin varapuheenjohtaja korosti, että kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen on hidastunut COVID-19-pandemian takia. ”Kyse on suurimmasta koskaan kohtaamastamme kriisistä ja moni kutsuu sitä suureksi mullistukseksi. Kasvu hidastuu 4,0–4,5 prosentilla tänä vuonna sysäten meitä 10–15 vuotta taaksepäin kestävän kehityksen tavoitteissa”.
ROSATOMin pääjohtaja Aleksei Lihatsev muistutti, että ihmiset ovat kaikkien muutosten ytimessä. Hän korosti, että “tämä vuosi on tehnyt kaikille selväksi, että tulevaisuus on ihmiskeskeinen. Globaalien, ihmisten täyden potentiaalin sukupuoleen, ikään tai maantieteelliseen sijaintiin katsomatta vapauttavien organisaatioiden rakentaminen edellyttää yhteistyötä”. OECD:n ydinenergiajärjestön pääjohtaja  William Magwood huomautti, että ydinvoiman luotettavuus on keskeinen tekijä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. “Nähdäkseni sähköistäminen ympäri maailman mahdollistaa kestävän kehityksen taovitteiden saavuttamisen”.
“Energy for all” -paneelissa mukana olivat Électricité de Francen pääjohtaja Jean-Bernard Lévy, ROSATOMin ensimmäinen varapääjohtaja Kirill Komarov, Global Technology Symposiumin puheenjohtaja Alexandra Johnson ja Tesla Motorsin hallituksen jäsen Ira Ehrenpreis. He keskustelivat vaikuttavan sijoitustoiminnan kehittämisestä. Ira Ehrenpreis mainitsi, että puhtaan energian tuottajat osoittavat, että luonnonsuojelu, sosiaalinen kehittäminen ja innovaatioita tukeva hyvä hallintotapa on paitsi kannattavaa, myös kestävää kehitystä ja ihmisten elämänlaadun parantamista tukevaa.
Jean-Bernard Lévy korosti yritysten vastuuta yhteisestä tulevaisuudestamme: “Olemme kohdanneet ennennäkemättömän globaalin kriisin ja monet peräänkuuluttavat muutosta. Nämä muutokset tuovat julkiset infran ja vielä tarkemmin oman EDF:mme yhteiskuntajärjestelmän ytimeen kaikkialla, missä toimimme.”
Konferenssissa järjestettiin myös vaikutuksellisia tapahtumia yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa. Venäjän kauppa- ja teollisuuskamari piti ensimmäisen kestävän kehityksen, yritysvastuun ja vapaaehtoistyön neuvoston kokouksen, jossa puhetta johti ROSATOMIN varapääjohtaja Tatjana Terentyeva. Yhteistyössä Eurasian Women’s Forumin kanssa, jonka puhetta johtaa Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtaja Valentina Matvyienko, konferenssi tarjosi myös naisjohtajien mentorointisessioita. Venäjän ydinteollisuuden naisia edustava järjestö ja Eurasian Children’s Society avasivat sukupolvien välisen dialogin taidoista ja arvoista tulevaisuuden työelämässä.